GITAROMANIA XII

XII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka

Jelenia Góra – Cieplice - 29 listopada - 1 grudnia 2019 r.

 

PRZESŁUCHANIA GRUPY STARSZEJ - 30.11.2019 r.

PRÓBY

 

godz. 840-900

 
 1. Mikołaj Kościelak
 2. Marta Kuriata
 3. Maja Magiera
 4. Aniela Milala
 5. Ewa Chromik

godz. 1015 - 1035

 1. Oliwia Osmolińska
 2. Marta Papierz
 3. Mateusz Sobala
 4. Igor Welcz
 5. Eryk Zborowski

godz. 1150- 1225

 1. Tomasz Mikrut
 2. Kamil Anioł
 3. Adrian Biernacki
 4. Zuzanna Bonarska
 5. Agata Brzezicha

godz. 1350- 1415

 1. Oktavia Bujnowicz
 2. Natalia Chmyłko
 3. Zuzanna Granek
 4. Martyna Danysz
 5. Jakub Zawodny
 6. Kinga Osowska

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 

godz. 900 – 1015

 1. Mikołaj Kościelak
 2. Marta Kuriata
 3. Maja Magiera
 4. Aniela Milala
 5. Ewa Chromik

godz. 1035 - 1150

 1. Oliwia Osmolińska
 2. Marta Papierz
 3. Mateusz Sobala
 4. Igor Welcz
 5. Eryk Zborowski

godz. 1225 - 1350

 1. Tomasz Mikrut
 2. Kamil Anioł
 3. Adrian Biernacki
 4. Zuzanna Bonarska
 5. Agata Brzezicha

1415 - 1545

 1. Oktavia Bujnowicz
 2. Natalia Chmyłko
 3. Zuzanna Granek 
 4. Martyna Danysz
 5. Jakub Zawodny
 6. Kinga Osowska

Ze względu na dużą liczbę uczestników uległa zmianie liczba lekcji otwartych.

Zgłoszenia uczestników grupy starszej na lekcje otwarte będą przyjmowane w dniu 30.11.2019 r. w sekretariacie szkoły.

 

30.11.2019 r.

godz. 1715 - 1815 - lekcje otwarte dla uczestników grupy starszej: dr hab. Marek Nosal , dr Wojciech Lipiński, prof.oś. Marek Zieliński

 

godz. 1830 - ogłoszenie wyników

 

godz. 1900 - koncert laureatów grupy starszej oraz Łukasza Kuropaczewskiego
 

01.12.2019 r.
godz. 1000 - lekcje otwarte dla uczestników grupy starszej: dr hab. Łukasz Kuropaczewski


 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ GRUPY MŁODSZEJ

01.12.2019r.

PRÓBA

godz. 900 – 920

 1. Szymon Jagustyn
 2. Małgorzata Józefara
 3. Anna Kasprzak
 4. Izabela Maciaszczyk
 5. Hubert Marczak

godz. 1020 – 1040

 1. Marcin Mikulski
 2. Agata Nalewajka
 3. Piotr Piętal
 4. Mikołaj Skórka
 5. Bartosz Suszyna

godz. 1140 – 1200 

 1. Nikodem Szczepaniak
 2. Amelia Szymkowiak
 3. Emilia Urban
 4. Urszula Wachowska
 5. Weronika Wałęsa

godz. 1300 – 1320

 1. Wiktoria Borek
 2. Klara Doniec
 3. Filip Furmańczyk
 4. Wiktor Glica
 5. Martyna Greń

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
godz. 920 – 1020

 1. Szymon Jagustyn
 2. Małgorzata Józefara
 3. Anna Kasprzak
 4. Izabela Maciaszczyk
 5. Hubert Marczak

godz. 1040 – 1140

 1. Marcin Mikulski
 2. Agata Nalewajka
 3. Piotr Piętal
 4. Mikołaj Skórka
 5. Bartosz Suszyna

godz. 1200 – 1300

 1. Nikodem Szczepaniak
 2. Amelia Szymkowiak
 3. Emilia Urban
 4. Urszula Wachowska
 5. Weronika Wałęsa

godz. 1320 – 1420

 1. Wiktoria Borek
 2. Klara Doniec
 3. Filip Furmańczyk
 4. Wiktor Glica
 5. Martyna Greń

 

Zgłoszenia uczestników grupy młodszej na lekcje mistrzowskie będą przyjmowane w dniu 01.12.2019 r. w sekretariacie szkoły.

 

godz. 1515 - 1615 - obrady jury

 

godz. 1630 - 1815 - lekcje otwarte dla uczestników grupy młodszej: dr Wojciech Lipiński, prof.oś. Marek Zieliński

 

godz. 1830 - ogłoszenie wyników

 

godz. 1900 - koncert laureatów oraz Janka Markowskiego

 HARMONOGRAM:


29.11.2019 r. (piątek)

godz. 17.30   koncert inauguracyjny - ERLENDIS QUARTET 

 

30.11.2019 (sobota)

godz. 09.00 – 14.00 – przesłuchania grupy starszej  

godz. 15.30 – 18.00 –lekcje mistrzowskie - dr hab. Marek Nosal , dr Wojciech Lipiński, prof. oś. Marek Zieliński

godz. 18:30 – ogłoszenie wyników grupy starszej

godz. 19.00 – Koncert wieczorny - koncert laureatów grupy starszej oraz Łukasza Kuropaczewskiego

 

01.12.2019 (niedziela)

godz. 09.00 – 14.00 – przesłuchania grupy młodszej

godz. 10.00 - 12.00 - lekcje mistrzowskie dla uczestników z grupy starszej - dr Łukasz Kuropaczewski

godz. 15.30 – 18.00 –lekcje mistrzowskie dla uczestników grupy młodszej - dr Wojciech Lipiński i prof. oś. Marek Zieliński

godz. 18.30 – ogłoszenie wyników grupy młodszej

godz. 19.00 – Koncert wieczorny  - koncert laureatów grupy młodszej i Jana Markowskiego

 


 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze
 2. W konkursie brać mogą udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych.
 3. Konkurs jest rozgrywany w dwóch grupach wiekowych:
- grupa młodsza – urodzeni po 31 grudnia 2006 r.;
- grupa starsza – urodzeni po 31 grudnia 2000 r.

       4. Program przesłuchań należy wykonać z pamięci.

       5. Prezentacje uczestników konkursu oceniać będzie jury pod przewodnictwem profesora oświaty Marka Zielińskiego.

       6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie Festiwalu , składzie jury oraz kadry pedagogicznej.

       7. Członkowie jury nie mogą zgłaszać do konkursu swoich uczniów.

       8. Punktacja wszystkich członków jury jest jawna.

       9. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia najciekawszej osobowości artystycznej konkursu oraz przyznania jej honorowego tytułu WIELKIEGO GITAROMANIAKA.

       10. Decyzje jury są ostateczne.

        11. PROGRAM KONKURSU
Grupa młodsza:
Roland Dyens – 20 Lettres ( jeden utwór do wyboru)
Program dowolny
Czas trwania prezentacji: 7 - 10 minut
Grupa starsza:
Roland Dyens – Chansons françaises (jeden utwór do wyboru )
Program dowolny
Czas trwania prezentacji: 14 - 16 minut

          12. W obu kategoriach jest określony limit miejsc. Kolejność nadsyłania zgłoszeń będzie decydować o możliwości prezentacji podczas GITAROMANII 2019.

          13. Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 20 listopada 2019 r. na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści
ul. Staromiejska 3, 58 – 560 Jelenia Góra
mail : sekretariat@psm1st.jgora.pl, tel. 0 75 75 59 310

          14. Wszelkie koszty związane z dojazdem, noclegiem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy.

          15. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

XII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka

Jelenia Góra – Cieplice - 30 listopada - 1 grudnia 2019 r.

 

(proszę wypełnić pismem drukowanym)

 

 

 

Imię........................................................................................................................

 

Nazwisko..............................................................................................................

 

Data urodzenia..................................................................................................

 

Szkoła...................................................................................................................

 

tel./ adres mailowy szkoły..........................................................................

 

Klasa/Grupa .....................................................................................................

 

Nauczyciel..........................................................................................................

 

adres mailowy nauczyciela.........................................................................

 

Program ..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

.............................................................................................................

 

.............................................................................................................

 

Czas trwania programu ………………………………………………

 

 

 

Miejscowość, data Podpis nauczyciela

 

........................................................................................

 

 


design by : LEMONPIXEL.pl