Projekty

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/FEWER.jpg                                                      http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/UE+EFS_L-kolor.gif
 

PROJEKT: „STAŻE ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ MOBILNOŚĆ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 

„Muzyka klasyczna w jazzowym wydaniu – od Bacha do Gershwina”   27.06 - 08.07.2016 r.
 

Projekt został zrealizowany za pośrednictwem Domu Europejskiego w Lipsku, w muzycznych instytucjach Lipska: Hochschule  für Musik und Theater Leipzig, Musikschule J.S. Bach Leipzig,  Musikschule &Schumann-Haus Leipzig, Museum für Musikinstrumente Universität Leipzig – Laboratorium Dźwięku. Miał on na celu udoskonalenie i nabycie praktycznych umiejętności przez  czterdziestu uczestników projektu z klasy: skrzypiec, gitary perkusji i fortepianu, którzy należą do zespołów kameralnych. Obejmował on aranżację, stylistykę, artykulację i wykonawstwo muzyki klasycznej, popularnej  i jazzowej w transkrypcjach. Zajęcia w zakresie teorii i praktycznego wykonawstwa na wybranych utworach prowadzone były we współpracy nauczycieli  szkoły niemieckiej  i nauczycieli muzyki z Polski, którzy pojechali  z młodzieżą jako opiekunowie. Uczestnicy programu poznali aranżacje utworów klasycznych  J. S .Bacha, George’a Gershwina i innych kompozytorów.  Uczestnicy programu poznają specyfikę edukacji muzycznej w Niemczech, nabyli umiejętności i rozeznanie w zakresie transkrypcji muzyki klasycznej. Nabyte praktyczne umiejętności zostały  potwierdzone certyfikatem szkoły niemieckiej oraz certyfikatem Europass Mobility. Dodatkowe (poza programem szkoły muzycznej)  kwalifikacje  pomogą młodzieży w  podjęciu nauki w szkole muzycznej II stopnia,  a w przyszłości studiów muzycznej w Polsce lub za granicą oraz prowadzeniu działalności koncertowej na całym świecie. Organizator stażu wspólnie z  niemieckim  partnerem nabyli  kolejne doświadczenie, które zostanie wykorzystane w dalszej działalności edukacyjnej. Dyrekcja szkoły  polskiej wykorzysta w programie szkolnym innowacyjne elementy i doświadczenia w zakresie nowych trendów transkrypcji  muzyki klasycznej i jazzowej. Zaowocuje to organizowanym  co dwa lata trans granicznym  konkursem  muzyki popularno-rozrywkowej dla zespołów kameralnych podczas którego zrealizowana zostanie wymiana doświadczeń pomiędzy niemieckimi i polskimi pedagogami. Młodzież – w tym uczestnicy projektu - będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności w zakresie interpretacji utworów w jazzowej stylistyce.    Przebieg realizacji zadań stażowych monitorowali ze strony polskiej  Dyrektor i Wicedyrektor  Szkoły , trzej opiekunowie grupy, przedstawiciele  Rady Rodziców oraz pracownicy organizacji przyjmującej  i nauczyciele niemieccy  bezpośrednio szkolący młodzież. W ramach projektu młodzież zagrała koncerty: 3 lipca koncert na Lipskich Targach podczas Gali z Okazji zakończenia wystawy RoboCup 2016, 7 lipca koncert w Rezydencji „Lilienhof”,  8 lipca koncert zaliczeniowy z wręczeniem Certyfikatów uczestnictwa.  Młodzież w anonimowych ankietach wyraziła niedosyt zagranych koncertów. Zaplanowano więc kolejne koncerty, po zakończeniu projektu:
 

1 września 2016  – koncert na inaugurację roku szkolnego 2016/17

17 września 2016– koncert podczas Międzynarodowego Dnia Pszczelarza w Jeleniej Górze

23-25 września 2016– koncert  zespołu skrzypcowego w Alfeld (Niemcy) z okazji Jubileuszu 25 lecia podpisania polsko-niemieckiej umowy o przyjaźni.  

 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/FEWER.jpg                                                      http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/UE+EFS_L-kolor.gif
 

"Od muzyki absolutnej do programowej na bazie twórczości J. S. Bacha i J. Garści"
29.06 – 10.07.2015 r.
 

Celem projektu było  udoskonalenie i nabycie nowych, praktycznych umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki polifonicznej J. S. Bacha i  programowej J. Garści dla wybranych uczniów  klasy fortepianu, akordeonu  i chóru. Uczestnikami programu była grupa 40-tu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze .Przeprowadzono zajęcia umuzykalniające uczestników, które miały  charakter indywidualny  i grupowy. Uzupełnieniem i wzmocnieniem dotychczasowych tradycyjnych form pracy były zajęcia   w  Szkole Muzycznej  im. Jana Sebastiana Bacha w Lipsku, Muzycznym Gimnazjum im. Roberta Schumanna, oraz Laboratorium Dźwięku Uniwersytetu Lipskiego. Uczniowie wysłuchali licznych  koncertów muzyki absolutnej J. S. Bacha w wykonaniu uczniów, studentów i profesjonalnych muzyków lipskiej filharmonii Gewandhaus. Dokonana została analiza wykonawstwa  muzyki programowej J. Garści.  Uczniowie rozwinęli kreatywność poprzez współdziałanie wielu głosów muzycznych, składających się w całość nowego brzmienia na fortepian i chór, fortepian i akordeon. Poszukiwanie nowej jakości brzmienia rozwinęło wyobraźnię i umiejętności warsztatowe uczestników. Uczestnicy nabyli umiejętności stosowania dynamiki kontrastowej, budowanie napięć i kulminacji w prowadzeniu linii melodycznej, pokonywania tremy, swobodnego  korzystania z aparatu głosowego, współpracy  z akompaniatorem, aktywnego słuchania siebie i innych, zastosowania podstawowych elementów muzycznych w nauce gry i śpiewu. Zrozumieli istotę muzyki absolutnej i programowej oraz praktyczne jej wykonanie. Udoskonalili poczucie estetyki, kultury i zachowania na scenie oraz podczas słuchanych koncertów. Dzięki zastosowanym formom i metodom zajęć, młodzież  zintegrowała się w grupie międzynarodowej i przygotowała do kontynuowania pracy w kraju. Zajęcia indywidualne w zakresie teorii oraz praktycznego wykonawstwa przeprowadzili niemieccy nauczyciele muzyki współpracując z polskimi opiekunami. Efektem praktycznych zajęć były koncerty, które wpisały się w obchody 1000 lecia miasta Lipsk:
 

  1. 02.07.2015 – Rezydencja seniorów „Nexö-Heim”
  2. 03.07.2015 – Rezydencja seniorów „Am Rosental”
  3. 03.07.2015 – Kościół p.w. Trójcy Świętej w Lipsku
  4. 06.07.2015 – Nowy  Ratusz w Lipsku (otwarcie międzynarodowej wystawy prac plastycznych dzieci) i  Augustusplatz (odsłonięcie ławek miast partnerskich Lipska)
  5. 08.07.2015 – Dom Clary i Roberta Schumannów
  6. 09.07.2015 – Rezydencja Seniorów „Lilienhof”
  7. 10.09.2015 – Dom Europejski i Instytut Polski w Lipsku 

 

Po powrocie do kraju uczestnicy uświetnili swoim występem inaugurację roku szkolnego 2015/16 w dniu 1 września. Koncert odbył się w Filii PSM I st. – Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze. Nabyte praktyczne umiejętności  potwierdzone zostały certyfikatem partnera niemieckiego i dokumentem Europass Mobilność. Organizator praktyki wspólnie z  niemieckim partnerem koordynującym nabyli kolejne doświadczenia, które zostaną wykorzystane w dalszej działalności edukacyjnej i przygotowały młodzież do wykonawstwa muzyki J. S. Bacha i J. Garści.

 

LEONARDO DA VINCI VETPRO 2014

„Niemiecki system kształcenia muzyków- twórczość J.S. Bacha i R. Schumanna”

29.06 – 06.07.2014

  1. zakładał zrealizowanie tygodniowej wymiany doświadczeń w Niemczech dla 30 nauczycieli i konsultantów muzyki PSM I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2014r. Nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia w szkoleniu uzdolnionej muzycznie młodzieży w ramach projektu p.t. „Niemiecki system kształcenia muzyków – twórczość J.S. Bacha i R. Schumanna”.

Cele projektu to: udoskonalenie umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji i wymiana doświadczeń w zakresie wykonawstwa repertuaru Jana Sebastiana Bacha i Roberta Schumanna, poznanie niemieckiego systemu kształcenia muzyków, nawiązanie kontaktów z nauczycielami muzyki w Lipsku, i oczywiście rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

Wizytowano takie znane w świecie muzyki placówki jak: Wyższą Szkołę Muzyczną i Teatralną, lipską Filharmonię „Gewandhaus”, Muzeum Instrumentów Muzycznych należące do Lipskiego Uniwersytetu wraz z Laboratorium Dźwięku, największą państwową Szkołę Muzyczną w Saksonii im. J. S. Bacha oraz renomowaną lipską szkołę o profilu muzycznym „Clara Schumann”. Wiele informacji zaczerpnięto też w Muzeum Bacha i Muzeum Clary i Roberta Schumanów.

Oprócz nowych umiejętności i doświadczeń uczestnicy przywieźli z Lipska niezapomniane wrażenia związane z wysłuchanymi koncertami. Największe pozostawił koncert tzw. „Grosses Concert” w lipskiej filharmonii Gewandhaus.

Nauczyciele muzyki mieli także okazję uczestniczyć w koncercie w Thomas Kirche i wysłuchać motetów Bacha oraz koncercie w Nathanaelkirche w ramach Lindenauer Kirchenmusikfest.

Zdobyta podczas wymiany wiedza zaowocuje ulepszeniami w zakresie nauki praktycznego wykonawstwa, jego form i technik, zastosowanych instrumentów, metod pracy z uczniami i planowaniu zajęć dydaktycznych. Uczestnicy wymiany otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz dokumenty Europass Mobilność.

Bezpośrednim rezultatem udziału w projekcie były transgraniczne (polsko-niemieckie) warsztaty dla uczniów szkół muzycznych, które odbyły się w Jeleniej Górze w dniach 24 - 27.04.2015r., zakończone konkursem na uczniów „Muzyka Mistrzów", w którym obowiązkowymi utworami były kompozycje Bacha i Schumanna.

 

 


design by : LEMONPIXEL.pl