PSM 1/2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135.000/209.000 euro pod nazwą:

Dostawa nowych instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. J.Garści z siedzibą w Jeleniej Górze


Pobierz

Dostawa nowych instrumentów muzycznych

Wyjaśnienie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADAŃ 2-6
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

design by : LEMONPIXEL.pl