Rok szkolny

Badanie przydatności (egzamin wstępny)kandydatów do klasy I do PSM Cieplice ul. Staromiejska 3 odbędzię się 29 maja 2019r. od godz. 16:00. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie kandydatów tel. 757559310 w godz. 9:00 - 16:00.design by : LEMONPIXEL.pl