COVID-19

Data: 6 listopada 2020 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 9 do 29 listopada 2020 r. wprowadza ograniczenie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st, im. Janiny Garści w Jeleniej Górze na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z § 2b ust. 7 ww. Rozporządzenia istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w szkole w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami dla uczniów szkół artystycznych, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE - COVID - 19 - 04.09.2020 (ANEKS)

design by : LEMONPIXEL.pl