Dokumenty do pobrania

Statut

Załacznik nr 1 do Statutu

Decyzja o skreśleniu ucznia

Załącznik nr 2 do Statutu

Wzór zwolnienia z zajęć

Załącznik nr 3 do Statutu

Wewnątrzszkolny system oceniania

Załącznik nr 4 do Statutu

Szkolne ramowe plany nauczania

Załącznik nr 5 do Statutu

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 6 do Statutu

Procedura Interwencyjna

Regulaminy

Wkrótce

INNE

Ewaluacja

Ankieta dla rodziców

Ewaluacja

Ankieta dla uczniów