DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ 7.01.2022

7.01.2022r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno -wychowawczych