KALENDARZ PRACY SZKOŁY

 

 data: 17 grudnia 2020r.

21 – 22 grudnia 2020r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna

4 – 17 stycznia 2021r. – ferie zimowe


design by : LEMONPIXEL.pl