Kontakt

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. JANINY GARŚCI

Dyrektor szkoły: mgr Anna Pietrzak
Wicedyrektor szkoły: mgr Elżbieta Płachciak

BUDYNEK A:
ul. Staromiejska 3

58-560 Jelenia Góra

Tel.:+48 75 75 593 10

E-mail: sekretariat@psm1st.jgora.pl    nasz nowy adres e-mail: sekretariat@jg-psm1st.pl

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. JANINY GARŚCI

BUDYNEK: B (kl. 4-6/6)
ul. Moniuszki 9

58-506 Jelenia Góra
BUDYNEK: C (KL. 1-3/6)
ul. Karłowicza 33

Tel.:+48 75 75 593 10

E-mail: sekretariat@psm1st.jgora.pl

NUMERY KONT:

FUNDUSZ MUZYCZNY

09 1010 1674 0038 1213 9134 0000

w tytule: darowizna na rzecz szkoły

RADA RODZICÓW

PKO BP S.A. O/JELENIA GÓRA

11 1020 2124 0000 8702 0006 9534

w tytule: darowizna na rzecz szkoły


design by : LEMONPIXEL.pl