KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

Dyrektor szkoły: Anna Pietrzak
Wicedyrektor szkoły: Elżbieta Płachciak

Fundusz Muzyczny

09 1010 1674 0038 1213 9134 0000

w tytule: darowizna na rzecz szkoły

Rada rodziców

PKO BP S.A. O/JELENIA GÓRA

11 1020 2124 0000 8702 0006 9534

w tytule: darowizna na rzecz szkoły

BUDYNEK B

(kl. 1-3/6) przy Szkole Podstawowej nr 11 im. F. Chopina 

BUDYNEK A

(kl. 4-6/6) przy Szkole Podstawowej nr 11 im. F. Chopina