nauczanie zdalne - cykl 4-letni

KSZTAŁCENIE SŁUCHU cykl 4-letnii 15 czerwca 2020 Wiesława Tobiasz.

Drodzy Uczniowie są to ostatnie zadania w tym roku szkolnym. Termin zrobienia zadań 18 czerwca.

 

kl.I/4

POPRAWA ZADAŃ DOMOWYCH.

Każdy uczeń dostanie poprawę z interwałów drogą elektroniczną.

kl.II/4

POWTÓRZENIE POZNANYCH INTERWAŁÓW.

Zbuduj poznane interwały od dźwieku e zaczynając od prymy kończąc na oktawie.Zapisz je w zeszycie.

kl.III/4

POWTÓRZENIE O AKORDACH.

Zbuduj trójdźwięk dur,moll w przewrotach od dźwięku es. Zapisz je w zeszycie.

kl.IV/4

MUZYCZNE ŁAMIGŁÓWKI.

Rozwiąż krzyzówkę i wpisz powstałe hasło. Każdy dostanie krzyżówkę drogą elektroniczną.

 

AUDYCJE MUZYCZNE

kl.II/4

POPRAWA SPRAWDZIANU.

Każdy dostanie poprawę drogą elektroniczną.

kl.III/4

ELEMENTY DZIEŁA MUZYCZNEGO-powtórzenie.

Każdy dostanie krzyżówkę do rozwiazania drogą elektroniczną.

kl.IV/4

KLASYCYZM W MUZYCE POLSKIEJ.

Po obejrzenieu filmu napisz 4 zdania o klasycyźmie w muzyce polskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=8dIh2Jg5qm4

 

 
KSZTAŁCENIE SŁUCHU - 3 czerwiec 2020.

kl.I/4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Jaka to nuta?

http://dur-moll.pl/nuta.htm

Proszę zrobić 12 przykładów w kluczu wiolinowym według wzoru z 13 maja (strona szkoły).

 

Od dźwięku- d- zbuduj poznane interwały zapisując je na 5-linii, czyli prymę czystą, sekundę małą i wielką, tercje małą i wielką, kwartę czystą, kwintę czystą, oktawę czystą. Wzoruj się na str.7 w solfeżu.

 

Jak nazywa się gama, która ma następujące dźwięki a-h-c-d-e-f-gis-a ?

 

kl.II/4

ĆWICZENIA SŁUCHOWE.

-interwały rozpoznane po dźwiękach. Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/teorinter.htm

-interwały grane na trąbce. Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/trabka.htm

-rozpoznaj poznane trójdźwięki. Proszę zrobic 12 przykładów. Wszystkie zadania robimy według wzoru z 13 maja.

http://dur-moll.pl/trojdzw.htm

Termin wysłania zadań 10 czerwca.

 

kl.III/4

DYKTANDA INTERWAŁOWE I AKORDOWE.

-rozpoznaj interwały. Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/trabka.htm

  1. trójdźwięki w postaci zasadniczej. Proszę zrobic 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/trojdzw.htm

-rozpoznaj trójdźwięki w przewrotach. Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm

Wszystkie przykłady robimy według wzoru z dnia 13 maja (strona szkoły). Termin wysłania zadań 10 czerwca.

 

kl.IV/4

ĆWICZENIA SŁUCHOWE.

-rozpoznaj interwały grane na flecie. Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/flet.htm

-rozpoznaj trójdźwieki w przewrotach.Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm

- rozpoznaj czterodźwięk septymowy. Proszę zrobić 12 przykładów.

http://dur-moll.pl/dominanta.htm

Wszystkie przykłady robimy według wzoru z dnia 13 maja (strona szkoły). Termin wysłania zadań 10 czerwca.

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

 

kl.II/4

TAŃCE OBCE- SPRAWDZIAN.

Każdy uczeń dostanie sprawdzian drogą elektroniczną.

 

kl.III/4

POPRAWA SPRAWDZIANU- jednoczęściowe formy instrumentalne.

Każdy uczeń dostanie poprawę drogą elektroniczną.

 

kl.IV/4

POPRAWA SPRAWDZIANU – Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven.

Każdy uczeń dostanie notatkę o symfoniach Beethovena drogą elektroniczną. Proszę ją wkleić do zeszytu.
KSZTAŁCENIE SŁUCHU - 27.05.2020 r.
kl.I/4

PÓŁTONY W GAMIE DUROWEJ I MOLOWEJ.

Powtarzamy, gdzie występują półtony w gamie durowej. Po wysłuchaniu filmu i napisaniu gamy a-moll zaznacz półtony w odmianie eolskiej i harmonicznej. Solfeż str.6.

https://www.youtube.com/watch?v=gIeVDJRjPjc

 

kl.II/4

DYKTANDO AKORDOWE.

Zapisz 20 przykładów dyktanda z poznanych trójdźwięków.Trójdźwięk majorowy = durowy,trójdźwięk minorowy= molowy.Dyktando piszemy według wzoru z dnia 13 maja.

http://www.dur-moll.pl/trojdzw.htm

W zeszycie zbuduj trójdźwięk durowy, molowy, zwiększony, zmniejszony od dźwięku es i g.

 

kl.III/4

TAKTY ĆWIERĆNUTOWE.

https://www.youtube.com/watch?v=KHwurCP7d1g

Po wysłuchaniu filmu w ćwiczeniu469 str.149 ugrupuj wartości rytmiczne w metrum3/4

zapisz ten rytm w zeszycie. Jaki polski taniec ukryty jest w tej melodii?

 

kl.IV/4

DYKTANDO MELODYCZNO-RYTMICZNE.

Uczymy się utworu ;Nie zastąpi ciebie nikt”.

https://teksciory.interia.pl/mos-osinska-rubis-cugowski-piekarczyk-ziolko-nie-zastapi-ciebie-nikt-muzyczny-hold-hymn-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-karola-wojtyly-jan

Naucz się śpiewać tego utworu. Po wysłuchaniu zapisz jako dyktando 4-takty grane przez skrzypce. Tonacja F-dur ,metrum 4/4 melodia rozpoczyna się od pierwszego stopnia gamy zaczynając go pisać od oktawy razkreślnej (solfeż str. 9 ).

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

 

kl.II/4

MUSETTE.

Zapisujemy w zeszycie;

Musette-starodawny francuski taniec dworski o umiarkowanym tempie. Metrum2/4.

Jego nazwa pochodzi od ludowego instrumentu ;musette” przypominającego dudy. Słuchamy-J.S.Bach -Musette D-dur

https://www.youtube.com/watch?v=Fa8Wqn2fDaA

Powtarzamy poznane tańce do sprawdzianu. Słuchamy;

V.Monti- Czardasz

https://www.youtube.com/watch?v=WTc-KoBAKts

Johann i Joseph Strauss-Polka Pizzicato.

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0

Johann Strauss- Walc ;Nad pięknym modrym Dunajem”

https://www.youtube.com/watch?v=Oip1FwYLSwk

F.J.Gossec-Gawot

https://www.youtube.com/watch?v=9Yzg7ag52v8

Jan Ignacy Paderewski -Menuet

https://www.youtube.com/watch?v=PqhJtNUbG4A

 

kl.III/4

POWTÓRZENIE- JEDNOCZĘŚCIOWE FORMY INSTRUMENTALNE.

Każdy dostał sprawdzian na meila.

 

kl.IV/4

POPRAWA SPRAWDZIANU- KLASYCYZM W MUZYCE.KSZTAŁCENIE SŁUCHU - 2`1.05.2020 r.

kl.I/4

GAMA a-moll ODMIANA EOLSKA I HARMONICZNA.

Na stronie 28 zapoznaj się z gamą a-moll w odmianie eolskiej i harmonicznej (ćwiczenie 73 i 74)

Zapisz tą gamę do zeszytu całymi nutami oraz triadę harmoniczną (ćwiczenie 77).

Bajka iskierki -solfeż ćwiczenie 87. Naucz się śpiewać ćwiczenia solmizacją po wysłuchaniu nagrania.

https://www.youtube.com/watch?v=W7fSKeU3Vz8

 

kl.II/4

TRÓJDŹWIĘK ZWIĘKSZONY

Powtarzamy budowę trójdźwięku durowego, molowego, zmniejszonego ( solfeż str.8).

Napisz w zeszycie z jakich tercji zbudowane są te trójdźwięki?

Zapoznajemy się z budową trójdźwięku zwiększonego.

https://www.youtube.com/watch?v=11RbzaTVTdw

Zbuduj trójdźwięk zwiększony od dźwięku a i c. Zapisz go w zeszycie.

 

kl.III/4

GAMY MOLOWE Z BEMOLAMI.

Powtórz gamę d-moll solfeż str.81

Powtórz gamę g-moll solfeż str.128 naucz się ją śpiewać literowo we wszystkich odmianach.

Solfeż str.128 ćwiczenie 399, 400,401,402- odmiany gamy g-moll.

Na jakiej gamie molowej oparte jest ćwiczenie 405 ? Napisz tą gamę w zeszycie.

 

kl.IV/4

RYTM PUNKTOWANY- ćwiczenia rytmiczne.

Po wysłuchaniu filmu przepisz do zeszytu 6 różnych taktów ( aż do pojawienia się taktów z szesnastkami) podpisz liczenie .

Naucz się wyklaskiwać tych taktów. Kiedy pojawi się napis Beethoven V symfonia -Finale naucz się wyklaskiwać rytmu na tle melodii do taktu 22.

https://www.youtube.com/watch?v=QaroaZAbEzI

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

kl.II/4

SARABANDA. BOURREE-cechy tańców.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/sarabanda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bourr%C3%A9e_(taniec)

Zapisz w zeszycie – pochodzenie tańca, metrum, tempo, cechy charakterystyczne.

 

kl.III/4

RAPSODIA. MINIATURA INSTRUMENTALNA.

Przepisz do zeszytu poniższe określenia muzyczne.

Rapsodia – forma muzyczna, nazwa rapsodia pochodzi od starożytnych greckich recytatorów, zwanych rapsodami. Jest to utwór instrumentalny o rozmaitej budowie. Składa się zwykle z kilku segmentów z kontrastującymi ze sobą tematami.

Miniatura instrumentalna, gatunek muzyczny powstały w XIX w.; reprezentują go krótkie utwory, głównie na fortepian solo lub inny instrument z towarzyszeniem fortepianu. Wysłuchaj utworów:

Franciszek Liszt- rapsodia węgierska nr 2

https://www.youtube.com/watch?v=0xs6XEBCsPc

Ludwig van Beethoven- Dla Elizy -miniatura fortepianowa w wersji na orkiestrę

https://www.youtube.com/watch?v=8xEJKZTgIjs

kl.IV/4

POWTÓRZENIE OKRESU KLASYCYZMU W MUZYCE cz.II

Każdy uczeń dostał sprawdzian na maila. Zadanie proszę wykonać do 29 maja.

__________________________________________________________________________________________________
KSZTAŁCENIE SŁUCHU - 15.05.2020 r.
kl. I/4

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI z tematu 4,5,6.

Solfeż: ćwiczenie 24 str.14 śpiewać z tekstem i solmizacją. Określ interwały pomiędzy pierwszym, a drugim dźwiękiem w melodii „ Zielony mosteczek”. Zapisz te interwały w zeszycie.

Piosenka „Wiosna w błękitnej sukience” śpiewać z tekstem.

Utwory proszę nagrać i przesłać przez Messengera do 20 maja.

 

kl. II/4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Z jakich tercji składa się trójdźwięk zmniejszony? Zbuduj trójdźwięk zmniejszony od dźwięku h, c, d, e - zapisz w zeszycie. Solfeż: ćwiczenie 397 str.125 śpiewać. Jakim trójdźwiękiem rozpoczyna się „ Majowa Piosenka.”? Ćwiczenie 397 proszę nagrać i przesłać przez Messengera do 20 maja.

 

kl. III/4

DYKTANDO INTERWAŁOWE.

Dyktando interwałowe grane na flecie i gitarze.

http://dur-moll.pl/gitara.htm

http://dur-moll.pl/flet.htm

W utworze „La Bamba” zaznacz takty z synkopą, określ tonację utworu i zapisz ją w zeszycie w kluczu wiolinowym i basowym.

https://www.youtube.com/watch?v=nxpRHDsTOI4

Wszystkie dyktanda proszę zapisać według podanego poniżej wzoru.

 

kl. IV/4

PODSUMOWANIE ZADAŃ- 4,5,6

Tonacja A-dur ( zapisana w zeszycie): zaznacz stopnie, półtony, tetrachord i triadę harmoniczną.

Dyktando melodyczno-rytmiczne zapisane ze stopni gamy z dnia 29 kwietnia.

Dyktando z czterodźwięku septymowego, dyktando z interwałów - 12 przykładów.

Wszystkie dyktanda proszę zapisać według podanego poniżej wzoru.

http://dur-moll.pl/flet.htm

http://dur-moll.pl/dominanta.htm

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

kl. II/4

GAWOT, GIGUE - cechy tańców

Zapisujemy w zeszycie - pochodzenie tańca, metrum, tempo, charakterystyczny rytm.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/gawot/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/gigue/

 

kl. III/4

FORMY INSTRUMENTALNE: TOCCATA i PRELUDIUM

Napisz w zeszycie co to jest toccata i preludium? Posłuchaj Toccaty i fugi d-moll J.S.Bacha

https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI

Posłuchaj J.S.Bach - Preludium C-dur

https://www.youtube.com/watch?v=TzxqD2hst4Q

 

kl. IV/4

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI - klasycyzm w muzyce cz. I

Każdy dostał sprawdzian drogą meilową. Zadanie należy wykonać do 23 maja.KSZTAŁCENIE SŁUCHU - 6 maja 2020r.

 

kl.I/4

PIOSENKA - WIOSNA W BŁĘKITNEJ SUKIENCE:

https://www.youtube.com/watch?v=-YlmUUlkg_o

 

Interwał sekundy

Obejrzyj film pt. " Interwały - Pryma, sekunda, tercja":

https://www.youtube.com/watch?v=FWI3OseXZhM

 

kl.II/4

METRUM 6/8. GAMA B-dur

"Majowa piosenka" - str.125, ćwiczenie 397: naucz się śpiewać.

Gama B-dur str.116: napisz tą gamę (całymi nutami) w kluczu wiolinowym i basowym. Zaznacz stopnie gamy, półtony i triadę harmoniczną.

 

Posłuchaj: "Pieśń majowa" - Wolfgang Amadeus Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=EJsKx7LlbOQ

 

kl.III/4

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

1.Dyktando z trójdźwięków - 20 przykładów.

http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm

2.Dyktando interwałowe-20 przykładów

http://dur-moll.pl/flet.htm

 

kl.IV/4

ĆWICZENIA SŁUCHOWE - interwały.

1.Dyktando interwałowe – 12 przykładów

http://dur-moll.pl/gitara.htm

2.Dyktando interwałowe grane na flecie - 12 przykładów

http://dur-moll.pl/flet.htm

3.Rozpoznaj interwały po dźwiękach - 12 przykładów

http://dur-moll.pl/teorinter.htm

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

kl.II/4

WALC. GAWOT- cechy tańców.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/walc/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/gawot/

 

kl.III/4

FANTAZJA - jednoczęściowe formy instrumentalne. http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/fantazja/

Fryderyk Chopin - Fantazja na tematy polskie op.13

https://www.youtube.com/watch?v=u4Gm9zDIcOI

 

kl.IV/4

SONATY FORTEPIANOWE-Ludwig van Beethoven.

Co to jest sonata? Jaką ma budowę? - odpowiadamy w zeszycie.

Posłuchaj:

1. Ludwig van Beethoven - "Sonata Księżycowa"

https://www.youtube.com/watch?v=GOZJBVavAQA

2. Ludwig van Beethoven "Sonata Księżycowa" (transkrypcja) - wykonawca: Marek & Vacek

https://www.youtube.com/watch?v=f-tTeYmz_bE

3. Beethoven Sonata N° 21 'Waldstein' - wykonawca: Daniel Barenboim

https://www.youtube.com/watch?v=J3l18HTo5rY

 

Przygotowujemy się do sprawdzianu z klasycyzmu.Data: 29.04.2020 r.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kl.I/4

UTRWALAMY POZNANE NAZWY NUT. DYNAMIKA

Ćwiczenia w rozpoznawaniu nut na 5-lini nazwami solmizacyjnymi i literowymi.

http://dur-moll.pl/nuta.htm

Po wysłuchaniu filmu zapisz oznaczenia dynamiczne oraz określ ich znaczenie.

Dynamika dotyczy siły dźwięku granego na instrumencie.

https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo

 

kl.II/4

UTRWALAMY TRÓJDŹWIĘK ZMNIEJSZONY

Piosenka- Krakowiaczek jeden. Śpiewamy z tekstem (utwór rozpoczyna się trójdźwiękiem zmniejszonym).Zbuduj trójdźwięk zmniejszony od dźwięku e i g .

https://www.youtube.com/watch?v=dlAFVAKEHro

 

kl.III/4

SYNKOPA- ĆWICZENIA RYTMICZNE

Po wysłuchaniu utworu napisz 2-taktowy schemat rytmiczny i wyklaskaj go z piosenką. Naucz się rytmu utworu. Zaznacz takty z synkopą. Określ tonację utworu .Napisz ją w zeszycie. Na jakich 3 akordach oparty jest akompaniament tego utworu.

https://www.youtube.com/watch?v=nxpRHDsTOI4

 

kl.IV/4

DYKTANDO RYTMICZNE. TONACJA A-dur

Utwórz melodię mając stopnie gamy A-dur. Napisz rytm melodii po wysłuchaniu utworu. Metrum 4/4. Pierwszy takt 3 ćwierćnuty i 2 ósemki.

III st.-IV,V,VI,VII,VIII,V,IV,III,II,III,I,II, pauza III,IV,V,VI,VII,VIII,V pauza VI,IV,II,V,I pauza.

Beethoven - koncert skrzypcowy cz.I . Temat ten występuje po 2 min 50 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=gIdqiis3Mts

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

kl.II/4

CZARDASZ. POLKA- cechy tańca

http://muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/vittorio-monti-czardasz/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/polka

https://www.youtube.com/watch?v=45rVMHHBEvg

Napisz cechy tych tańców do zeszytu.

 

kl.III/4

JEDNOCZĘŚCIOWE FORMY MUZYCZNE

Etiuda . Nokturn.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/etiuda

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/noktur

Napisz czym charakteryzują się te utwory.Wysłuchaj etiud i nokturnów F.Chopina.

 

kl.IV/4

LUDWIK VAN BEETHOVEN IX SYMFONIA d-moll op 125

http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/ludwig-van-beethoven-ix-symfonia-d-moll-op-125/

Napisz w zeszycie 5 zdań o utworze.Data: 23.04.2020 r.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kl. 1/4

ĆWICZENIA RYTMICZNE METRUM 4/4. UTRWALENIE TERCJI.

Ćwiczenia rytmiczne nr.4, 9, 12-wyliczyć wyklaskać.

ttps://www.youtube.com/watch?v=DDCtfOntmTE

Solfeż ćwiczenie 24 powtórzyć solmizacją zaznaczyć tercje.

 

kl. 2/4

DYKTANDO MELODYCZNO -RYTMICZNE.

Zapisz dyktando i zaznacz interwały w melodii. Solfeż ćwiczenie 56 solmizacją.

https://www.youtube.com/watch?v=h653L0yZ9-U

 

kl. 3/4

GAMY MOLOWE Z KRZYŻYKAMI.

Solfeż str.57,107,148- gamy molowe.

Ćwiczenie 344 naucz się śpiewać literowo z pulsacją ćwierćnutową. Określ tonację ćwiczenia i zapisz tą gamę i jej odmiany w kluczu basowym.

http://dur-moll.pl/tonacje.htm


kl. 4/4

CZTERODŹWIĘK SEPTYMOWY.

Zbuduj dominantę septymową w tonacji d-moll, g-moll, A-dur. Każdy akord zapisz w przewrocie.

Dyktando z rozpoznawania czterodźwięku septymowego- 12 przykładów .W zeszycie piszemy datę i wynik zadania.

http://dur-moll.pl/dominanta.htm

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

 

KL. 2/4

BOLERO-Maurice Ravel.

Podczas słuchania utworu zapisz instrumenty, które grają temat (ćwiczenie 56).Temat grany jest 18 razy. Zapisz cechy tańca 1.kraj z którego pochodzi taniec 2.metrum.3.tempo. 4.charakterystyczny rytm.

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E

 

kl. 3/4

SPRAWDZIAN Z OPERY I BALETU.

Każdy uczeń dostanie na maila.

 

kl. 4/4

BEETHOVEN -SYMFONIE.

Wysłuchaj III symfonię Es-dur cz. I. V symfonię c-moll cz. I VI symfonię całość.

O każdej symfonii napisz 3 zdania.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/III_symfonia_Beethovena

https://pl.wikipedia.org/wiki/V_symfonia_Beethovena

https://pl.wikipedia.org/wiki/VI_symfonia_BeethovenaCHÓR - CHÓR - CHÓR - CHÓR

Zanim przystąpisz do ćwiczenia swojej partii chóralnej, skorzystaj z propozycji rozśpiewki podstawowej:

https://www.youtube.com/watch?v=8bOUaSqarBY

https://www.youtube.com/watch?v=rJiO8ptXBwU&list=RDrJiO8ptXBwU&start_radio=1&t=47

 

Uważasz, że śpiewnie jest proste?

Obejrzyj koniecznie!!!


Jak oddychać przeponą - LEKCJE ŚPIEWU - Lekcja #19

https://www.youtube.com/watch?v=74SPDZkpxU4

 

JAK ŚPIEWAĆ I ĆWICZYĆ EFEKTYWNIE - O czym pamiętać

https://www.youtube.com/watch?v=OJavYX6C7yc

 

Jak śpiewać wysokie dźwięki swobodnie - MIX - LEKCJE ŚPIEWU - Lekcja #9

https://www.youtube.com/watch?v=TelGf4rIqXU

 

Zadanie do samodzielnego wykonania:
Napisz kilka zdań o swoim ulubionym wokaliście. Zamieść link do Twojej ulubionej piosenki. Przeanalizuj umiejętności wokalne artysty wykorzystując informacje zaprezentowane w poniższych filmikach.


Najczęściej popełniane błędy - Jak nie śpiewać - LEKCJE ŚPIEWU - Lekcja #14

https://www.youtube.com/watch?v=EwGoPCGXnmE

DIMASH - Jak śpiewa - Analiza wokalna!Data: 15 kwietnia 2020 r.
 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kl.I/4

UTRWALAMY TRIADĘ HARMONICZNĄ

Solfeż ćwiczenie 24:

  • ćwiczenie śpiewamy z tekstem, solmizacją ,literowo,
  • który trójdźwięk triady występuje w ćwiczeniu?
  • ćwiczenie rytmiczne 17 , str.246 - tylko górny rytm.

https://www.youtube.com/watch?v=cstkyAYKr9s

https://www.youtube.com/watch?v=2O-x0hGuNhw

 

kl.II/4

RODZAJE OKTAW. GRUPY SZESNASTKOWE

Solfeż str.9 oraz ćwiczenie 56 śpiewamy solmizacją oraz wyklaskujemy rytm z pulsacją ósemkową.

Dyktando interwałowe grane na flecie 20 przykładów zapisujemy w zeszycie.

http://dur-moll.pl/klawisze.htm

http://dur-moll.pl/teorinter.htm

 

kl.III/4

SŁUCHOWE ŚPIEWANIE I ROZPOZNAWANIE INTERWAŁÓW

Solfeż ćwiczenie 344 solmizacją i literowo. Określamy interwały pomiędzy pierwszym a drugim dźwiękiem w pierwszej linijce.

Dyktando interwałowe -interwały grane na trąbce 20 przykładów zapisujemy w zeszycie.

Dyktando z rozpoznawania trójdźwięków w postaci zasadniczej i w przewrotach – 20 przykładów.

http://dur-moll.pl/trabka.htm

http://dur-moll.pl/trojdzw.htm

http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm

 

kl.IV/4

METRUM 4/4 -ĆWICZENIA RYTMICZNE. DYKTANDO AKORDOWE

https://www.youtube.com/watch?v=K27IJcOXZs0

http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm

http://dur-moll.pl/dominanta.htm

Ćwiczenia słuchowe zapisujemy w zeszycie-data, temat zakładki, wynik.

 

AUDYCJE MUZYCZNE.

kl. II/4

BOLERO - CECHY TAŃCA

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/bolero

 

kl. III/4

BALET PIOTRA CZAJKOWSKIEGO - JEZIORA ŁABĘDZIE

Przygotowujemy się do sprawdzianu z tematów opera i balet.

https://www.youtube.com/watch?v=xQwYKNMu0mQ

 

kl. IV/4

LUDWIK VAN BEETHOVEN -CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/beethoven-van-ludwig-1770-1827/

W zeszycie do audycji robimy notatkę o kompozytorze.Data: 7 kwietnia 2020 r.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Kl.I/4

ŚPIEWANIE NUT GŁOSEM

Po powtórzeniu wartości rytmicznych ułóż 4-taktowy temat rytmiczny.

Śpiewamy solmizacyjnie ćwiczenia. Utrwalamy poznane dźwięki-najszybszy sposób nauczenia się nut.

https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0

 

Kl.II/4

TRÓJDŹWIĘK ZMNIEJSZONY

Powtarzamy budowę trójdźwięku dur, moll - solfeż str.8

Zapoznajemy się z budową trójdźwięku zmniejszonego.

Budujemy trójdźwięk zmniejszony od dźwięku h, c, d -zadanie piszemy w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=A0xvymTPdS8

 

Kl.III/3

TRIOLA ÓSEMKOWA

Zapoznaj się z melodią "Amazing Grace" zaznacz takty z nieregularną wartością rytmiczną. Określ tonację utworu, napisz tą tonację w kluczu wiolinowym i basowym, naucz się śpiewać utwór solmizacyjnie.

Instrumenty muzyczne cz. II. Usłyszysz 10 instrumentów rozpoznaj je i napisz do jakiej grupy instrumentów je zaliczamy.

https://www.youtube.com/watch?v=4R8c1_e_1AI

 

Kl.IV/4

ŚPIEWANIE NUT GŁOSEM

W melodii "Over the Rainbow" określ interwały jakie tworzą dwa pierwsze dźwięki w każdym takcie do drugiej volty. Jaką budowę ma ten utwór? Naucz się śpiewać solmizacją.

Dyktando barwowe.

https://www.youtube.com/watch?v=Nyzn1iN0U60

https://www.facebook.com/muzycznaprzygoda1985/videos/171189434321997/

 

AUDYCJE MUZYCZNE

Kl.II/4

TAŃCE OBCE: MENUET, WALC

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/menuet/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/walc/

 

Kl.III/4

BALET

Napisz w zeszycie co to jest balet, baletmistrz, choreograf, scenograf, libretto.

Zapoznaj się z treścią baletu Piotra Czajkowskiego- Jezioro Łabędzie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_%C5%82ab%C4%99dzie

 

Kl.IV/4

JÓZEF HAYDN-KWARTETY SMYCZKOWE

Zrób notatkę o kwartetach Haydna.

https://ninateka.pl/audio/joseph-haydn-kwartet-g-moll-op-74

 

Codziennie na TVP Kultura o godz.14.25 są filmy o kompozytorach -polecam

 

____________________________________________________________________________________________
 

Data: 30 marca 2020 r.

 

kl. I/4

UTRWALAMY TRIADĘ HARMONICZNĄ.

Piosenka "Pani Triada" - śpiewamy solmizacyjnie. Podpisane dźwięki sprawdzamy z solfeżem str.6.

POWTARZAMY POZNANE WARTOŚCI RYTMICZNE :

Obejrzyj program "Pani Nutka": https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0

 

kl. II/4

SŁUCHOWE ROZPOZNAWANIE INTERWAŁÓW. UTRWALENIE TRYTONU.

Zaprezentowane zadania słuchowe (http://www.dur-moll.pl/flet.htm) (http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm) zapisujemy w zeszycie pisząc: data, temat, wynik zadania - 20 przykładów.

 

kl. III/4

TRÓJDŹWIĘKI W POSTACI ZASADNICZEJ I W PRZEWROTACH.

Zaprezentowane zadania słuchowe (http://www.dur-moll.pl/trojdzw.htm) zapisujemy w zeszycie pisząc: data, temat, wynik zadania - 20 przykładów.

 

kl. IV/4

GAMY DUROWE I MOLOWE DO 3 ZNAKÓW PRZYKLUCZOWYCH.

Zaprezentowane zadania słuchowe (http://www.dur-moll.pl/tonacje.htm) zapisujemy w zeszycie pisząc: data, temat, wynik zadania - 20 przykładów.

 

 

AUDYCJE MUZYCZNE 

 

kl.II/4

POPRAWA SPRAWDZIANU Z TAŃCÓW POLSKICH.

Powtarzamy cechy poloneza.

Słuchamy: W. Kilar "Polonez" z filmu "Pan Tadeusz": https://www.youtube.com/watch?v=dOJ7OHIgne8

Dyktando barwowe: zapisz instrumenty, które grają temat.

 

kl.III/4

Stanisław Moniuszko opera Halka.

https://operavision.eu/en/library/performances/operas/halka-poznan-opera#

 

kl.IV/4

JOSEPH HAYDN - TWÓRCZOŚĆ SYMFONICZNA .

link: Muzykoteka szkolna: http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/haydn-jozef-1732-1809/

link: Muzykoteka szkolna: http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/joseph-haydn-45-symfonia-fis-moll-pozegnalna/

Data: 25 marca 2020 r.

KSZTAŁCENStrict Standards: Declaration of Model_Banners::add() should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/psm1st/domains/psm1st.jgora.pl/public_html/application/models/Banners.php on line 341
design by : LEMONPIXEL.pl