ocenianie

KOMUNIKAT:

Na podstawie § 11bc Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r poz. 493 z późn. zmianami)

nie przeprowadza się  egzaminów promocyjnych i końcowych z przedmiotu głównego (instrument główny lub śpiew) na zakończenie roku szkolnego 2019/20

Roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne artystyczne, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna ustalana jest w trybie tych egzaminów.

Nauczyciel ustala powyższą ocenę na podstawie:

– lekcji on-line,
– realizacji zadań domowych,
– pracy samodzielnej ucznia,
– przygotowania ucznia do lekcji i jego zaangażowania,
– nagrań utworów,
– stopnia realizacji podstawy programowej.


design by : LEMONPIXEL.pl