Dzień 17 czerwca 2022r. – piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Próba chóru odbędzie się w tym dniu zgodnie z planem

ODWOŁANE ZAJĘCIA -17 czerwca 2022r.