OGŁOSZENIA

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I

na rok szkolny 2020/2021 CIEPLICE

 W dniu 6 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1004 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozporządzenie wprowadza możliwość prowadzenia od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.     

 

design by : LEMONPIXEL.pl