Organizacja kształcenia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Garści w Jeleniej Górze realizuje wyłącznie program kształcenia muzycznego w oparciu o podstawy programowe kształcenia  w zawodzie muzyk (symbol cyfrowy 343601), dając uczniowi podstawę wykształcenia muzycznego oraz zapewniając możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

Skrzypce

Fortepian

Akordeon

Klarnet

Gitara klasyczna

Flet

Wiolonczela

Perkusja

Szkoła kształci w dwóch cyklach kształcenia:
- sześcioletnim (7-10 lat)
- czteroletnim (8-16 lat)