Przedmioty obowiązujące w roku szkolnym

Cykl 6-letni

Klasa 1

1. Instrument główny – 2 x 30 min.
2. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
3. Rytmika – 1 x 45 min

Klasa 2

1. Instrument główny – 2 x 30 min.
2. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
3. Rytmika – 1 x 45 min

Klasa 3

1. Instrument główny – 2 x 30 min.
2. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
3. Rytmika – 1 x 45 min
4. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)

Klasa 4

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)
3. ształcenie słuchu – 2 x 45 min
4. Audycje muzyczne 1 x 45 min
5. Chór lub zespół – 1 x 90 min

Klasa 5

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)
3. ształcenie słuchu – 2 x 45 min
4. Audycje muzyczne 1 x 45 min
5. Chór lub zespół – 1 x 90 min

Klasa 6

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)
3. ształcenie słuchu – 2 x 45 min
4. Audycje muzyczne 1 x 45 min
5. Chór lub zespół – 1 x 90 min

Cykl 4-letni

Klasa 1

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.

Klasa 2

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
3. Audycje muzyczne – 1 x 45 min
4. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)
5. Chór lub zespół – 1 x 90 min.

Klasa 3

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Fortepian dodatkowy – 1 x 30 min (dla uczniów grających na: flecie, gitarze, klarnecie, skrzypcach, perkusji) – przedmiot jest realizowany w ciągu 2 lat
3. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)
4. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
5. Audycje muzyczne – 1 x 45 min
6. Chór lub zespół – 1 x 90 min.

Klasa 4

1. Instrument główny – 2 x 45 min.
2. Fortepian dodatkowy – 1 x 30 min (dla uczniów grających na: flecie, gitarze, klarnecie, skrzypcach, perkusji) – przedmiot jest realizowany w ciągu 2 lat
3. Zajęcia z akompaniatorem – 1 x 15 min (dla uczniów grających na: flecie, klarnecie, skrzypcach, perkusji)
4. Kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
5. Audycje muzyczne – 1 x 45 min
6. Chór lub zespół – 1 x 90 min.