REKRUTACJA 2021/2022

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Janiny Garści 
przy Szkole Podstawowej nr 11
im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze ogłasza nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022.  
 

Oferujemy naukę gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze, wiolonczeli, klarnecie, flecie i perkusji (w przypadku wyboru perkusji możliwość realizacji zajęć gry na instrumentarium istnieje jedynie
w budynku przy ul. Staromiejskiej 3 w Cieplicach
). W plan zajęć ogólnych szkoły podstawowej wplecione są zbiorowe lekcje rytmiki
i kształcenia słuchu. Po południu odbywają się lekcje indywidualne gry na instrumencie.

Wybór instrumentu należy do Państwa

 

Warunkiem podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści mieszczącej się przy Szkole Podstawowej nr 11
w Jeleniej Górze jest:

- pozytywne przejście badania przydatności do nauki gry na instrumencie,

- zamieszkiwanie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 11 .

 

Zapraszamy na przesłuchanie wstępne (badanie przydatności do nauki gry na instrumencie), które odbywać się będzie
w dniach od 1 do 5 marca 2021 w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze (Cieplicach) przy ul. Staromiejskiej 3.

 

W celu zgłoszenia dziecka do przesłuchania prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@jg-psm1st.pl wypełnionego wniosku  (pobranego ze strony www.psm1st.jgora.pl - zakładka „rok szkolny” – „rekrutacja”) wraz z załącznikami oraz telefoniczne (tel. 757559310) uzgodnienie dokładnego terminu egzaminu
w sekretariacie Szkoły Muzycznej w godz. 900 – 1530

 

ZASADY REKRUTACJI - WYCIĄG ZE STATUTU (tutaj)


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
2. KLAUZULA INFORMACYJNA
3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

UWAGA! Klasa muzyczna zostanie utworzona tylko w przypadku przyjęcia min. 24 osób. W przypadku braku wymaganej liczby uczniów dzieci zostaną podzielone na 2 klasy.


Drogi Rodzicu!

Dzieci to nasz prawdziwy skarb i najważniejsza inwestycja życiowa.

Dlatego zainwestuj w przyszłość swojego dziecka.

Co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna edukacja muzyczna:

  • wspiera rozwój inteligencji - regularna gra na instrumencie wzmaga motywacje do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników:
  • rozwija poznawczo - pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentracje uwagi, wpływa na rozwój inwencji twórczej;
  • wzmacnia koncentrację uwagi - usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się;
  • wspiera wydajność mózgu - gra na instrumencie rozwija koordynację obu półkuli mózgowych, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
  • wspiera rozwój emocjonalny dzieci - aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;
  • kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli - wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę.

Dlatego już dziś zapraszamy Młodych Entuzjastów Muzyki do naszej w Szkoły.

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści
odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności polega na:

  • sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zdolności wykonawczych, muzykalności oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
  • wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

– zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
– powtórzeniu głosem krótkich zwrotów melodycznych,
– rozpoznaniu rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy),
– określeniu przebiegu kierunku melodii (w górę, w dół),
– rozpoznaniu ilości usłyszanych dźwięków (jeden, więcej),
– rozpoznaniu zmian melodii (takie same, różne, podobne),
– powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.

 


 

 

 


design by : LEMONPIXEL.pl