REKRUTACJA 2021/2022

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  im. Janiny Garści 
przy ul. Staromiejskiej 3 w Jeleniej Górze
ogłasza nabór uczniów do
klasy 1 cyklu 6-letniego (wiek: 7 - 10 lat)
oraz
kl. 1 cyklu 4-letniego (wiek: 8 - 16 lat)
na rok szkolny 2021/2022.  

 

Oferujemy naukę gry na akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie.perkusji i wiolonczeli
Wybór instrumentu należy do Państwa !

 

Warunkiem podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze jest pozytywne przejście badania przydatności do nauki gry na instrumencie.

 

Zapraszamy na przesłuchanie wstępne (badanie przydatności do nauki gry na instrumencie), które odbywać się będzie
w dniach od 24 do 28 maja 2021 r. w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze (Cieplicach) przy ul. Staromiejskiej 3.


W celu zgłoszenia dziecka do przesłuchania prosimy
o przesłanie * na adres:
sekretariat@jg-psm1st.pl wypełnionego wniosku  (pobranego ze strony www.psm1st.jgora.pl - zakładka „rok szkolny” – „rekrutacja”) wraz z załącznikami (do 21.05.2021 r.) oraz telefoniczne (tel.757559310) uzgodnienie dokładnego  terminu  badania 
w sekretariacie Szkoły Muzycznejw godz. 900 – 1530
 

* Wymagane dokumenty można również wypełnić w dniu badania przydatności

 

ZASADY REKRUTACJI - WYCIĄG ZE STATUTU (tutaj)


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
2. KLAUZULA INFORMACYJNA
3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Drogi Rodzicu!


Dzieci to nasz prawdziwy skarb i najważniejsza inwestycja życiowa.

Dlatego zainwestuj w przyszłość swojego dziecka.

Co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna edukacja muzyczna:

 • wspiera rozwój inteligencji - regularna gra na instrumencie wzmaga motywacje do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników:
 • rozwija poznawczo - pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentracje uwagi, wpływa na rozwój inwencji twórczej;
 • wzmacnia koncentrację uwagi - usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się;
 • wspiera wydajność mózgu - gra na instrumencie rozwija koordynację obu półkuli mózgowych, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
 • wspiera rozwój emocjonalny dzieci - aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;
 • kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli - wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę.

Dlatego już dziś zapraszamy Młodych Entuzjastów Muzyki do naszej w Szkoły.

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści
odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności polega na:

 • sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zdolności wykonawczych, muzykalności oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
 • wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

– zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
– powtórzeniu głosem krótkich zwrotów melodycznych,
– rozpoznaniu rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy),
– określeniu przebiegu kierunku melodii (w górę, w dół),
– rozpoznaniu ilości usłyszanych dźwięków (jeden, więcej),
– rozpoznaniu zmian melodii (takie same, różne, podobne),
– powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych. 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO KLASY 1/6 przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Binasiewicz Antonina
 2. Brzezińska Karolina
 3. Buczkowski Tycjan
 4. Chromicz Ignacy
 5. Cyna Julian
 6. Czarnuszko Maria
 7. Domachowski Ksawery
 8. Hakke Ida
 9. Korybska Zuzanna
 10. Kowalczyk Jakub
 11. Kucharska Milena
 12. Makasewicz Julian
 13. Niewiadomski Oliwer
 14. Niski Nadia
 15. Nowak Zofia
 16. Ruman Natalia

 

 


 

 

 


design by : LEMONPIXEL.pl