rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022-kl.1-4/4 Cieplice

Kl. 1 cyklu 4-letniego

Spotkanie Rodziców (1 osoba) uczniów klasy 1 cyklu 4-letniego z dyrektorem Anną Pietrzak, nauczycielem kształcenia słuchu Małgorzatą Popis oraz nauczycielami instrumentu głównego odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. o godz. 18.15 w sali nr 20 . Celem spotkanie jest omówienie spraw organizacyjnych.

 

Kl. 2 cyklu 4-letniego

Proszę o sprawdzenie projektu planu lekcyjnego zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce – ROK SZKOLNY/PLAN LEKCJI. W przypadku uwag do planu proszę o ich telefoniczne zgłoszenie do godz. 18.00 w dniu 01.09.2021 r. (środa). Ostateczny plan zostanie zamieszczonych do godz. 14.00 w dniu 02.09.2021 r. (czwartek). Po tym terminie plan nie będzie modyfikowany.

W sprawie ustalania planu zajęć indywidualnych proszę o kontakt telefoniczny z nauczycielami od godz. 14.00 do 18.00 w dniu 02.09.2021 r. (czwartek).

 

Kl. 3 cyklu 4-letniego

Proszę o sprawdzenie projektu planu lekcyjnego zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce – ROK SZKOLNY/PLAN LEKCJI. W przypadku uwag do planu proszę o ich telefoniczne zgłoszenie do godz. 18.00 w dniu 01.09.2021 r. (środa). Ostateczny plan zostanie zamieszczonych do godz. 14.00 w dniu 02.09.2021 r. (czwartek). Po tym terminie plan nie będzie modyfikowany.

W sprawie ustalania planu zajęć indywidualnych proszę o kontakt telefoniczny z nauczycielami od godz. 14.00 do 18.00 w dniu 02.09.2021 r. (czwartek).


Kl. 4 cyklu 4-letniego

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie kl. 4/4 będą realizować zajęcia kształcenia słuchu i audycji muzycznych z kl. 6/6.

Proszę o sprawdzenie projektu planu lekcyjnego zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce – ROK SZKOLNY/PLAN LEKCJI. W przypadku uwag do planu proszę o ich telefoniczne zgłoszenie do godz. 18.00 w dniu 01.09.2021 r. (środa). Ostateczny plan zostanie zamieszczonych do godz. 14.00 w dniu 02.09.2021 r. (czwartek). Po tym terminie plan nie będzie modyfikowany.

W sprawie ustalania planu zajęć indywidualnych proszę o kontakt telefoniczny z nauczycielami od godz. 14.00 do 18.00 w dniu 02.09.2021 r. (czwartek).


design by : LEMONPIXEL.pl