Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pro-Arte

Stowarzyszenie Pro-Arte przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze rozpoczęło działanie w kwietniu 2019r. Stowarzyszenie powstało, by wspierać działalność statutową Szkoły w różnorodnych zadaniach nakierowanych na wszechstronny rozwój uczniów. Rozpoczęcie działalności nastąpiło w myśl szerzenia i upowszechniania edukacji muzycznej, zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia artystyczne, czemu ma służyć wspieranie działalności i niesienie pomocy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze oraz jej uczniom. W ramach swej działalności Stowarzyszenie będzie inicjować i wspierać imprezy oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne, a przez to podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe, pielęgnować polskie wartości, a także rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową.

FANTASTYCZNA AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY

MIEJSCE:
Państwowa Szkołą Muzyczne I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze
TERMINY:

1 września 2022 r. godz. 17.00 – spotkanie organizacyjne  – sala nr 14 
5 – 30 września 2022 r. – warsztaty

Termin: 05-09.09.2022 – godz. 15.30-18.30 – ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, wybór repertuaru, rozczytanie nut

Termin: 12-16.09.2022 r. – godz. 14.00-19.00 – współczesne techniki gry na flecie

Termin: 19-23.09.2022 – godz. 15.00-18.00 – ćwiczenia w opanowywaniu tremy, praca nad jakością dźwięku

Termin: 26-27.09.2022 – godz. 17.00-18.00 – ćwiczenia gry zespołowej, chór fletowy, gra z akompaniatorem

Termin: 28-30.09.2022 godz. 16.00-18.00 – cd. ćwiczenia gry zespołowej, chór fletowy, gra z akompaniatorem

DODATKOWE  INFORMACJE ZNAJDZIESZ: TUTAJ