Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pro-Arte

Stowarzyszenie Pro-Arte przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze rozpoczęło działanie w kwietniu 2019r. Stowarzyszenie powstało, by wspierać działalność statutową Szkoły w różnorodnych zadaniach nakierowanych na wszechstronny rozwój uczniów. Rozpoczęcie działalności nastąpiło w myśl szerzenia i upowszechniania edukacji muzycznej, zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia artystyczne, czemu ma służyć wspieranie działalności i niesienie pomocy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze oraz jej uczniom. W ramach swej działalności Stowarzyszenie będzie inicjować i wspierać imprezy oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne, a przez to podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe, pielęgnować polskie wartości, a także rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową.