STOWARZYSZENIE

        Stowarzyszenie Pro-Arte przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze rozpoczęło działanie w kwietniu 2019r.
Stowarzyszenie powstało, by wspierać działalność statutową Szkoły w różnorodnych zadaniach nakierowanych na wszechstronny rozwój uczniów.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło w myśl szerzenia i upowszechniania edukacji muzycznej, zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia artystyczne, czemu ma służyć wspieranie działalności i niesienie pomocy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze oraz jej uczniom.
       W ramach swej działalności Stowarzyszenie będzie inicjować i wspierać imprezy oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne, a przez to podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe, pielęgnować polskie wartości, a także rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową.
       Obecnie liczy 17 członków . 


 


Jak do nas trafić ?

design by : LEMONPIXEL.pl