ZAJĘCIA CHÓRU

ZABOBRZE
12 września 2022 r. – godz. 12:45 – 14:15 – klasa IV

7 września 2022r. – godz. 15:30 – 17:00 – klasa V i VI

CIEPLICE
9 września 2022r.:

godz. 14:30 – 16:00 – grupa I
godz. 16:10 – 17:40 – grupa II